DIAGNOSTIC GRATUÏT DE PNEUMÀTICS

Part essencial del vehicle, ja que parlem d’un element de seguretat activa. Suporta el pes del vehicle, les inclemències meteorològiques i el pas dels anys, així com el desgast inherent a la seva utilització.

Estan fabricats en cautxú, un material que té una caducitat. Per tant, encara que el dibuix estigui en perfecte estat, aquest per les seves propietats originals i esquerda augment el risc d’explosió durant la circulació.

Amb tot, hi ha unes premisses bàsiques que s’han d’observar respecte als pneumàtics:

Per substituir-cal respectar les indicacions de la fitxa tècnica, quant a mida, índex de càrrega i velocitat.

Comprovar periòdicament l’estat: pressió, desgast, caducitat (data de fabricació). Equilibrar i alinear un cop l’any.

Taller mecanico Sitges

Nosaltres ens comprometem a diagnosticar gratuïtament els seus pneumàtics, aconsellant us el més adequat en funció del vehicle, tipus de conducció i quilometratge anual.

REVISIONS REPARACIONS PRE ITV DEMANAR HORA