FRENS

ITV-SUBURENSE-SITGES

Junt amb la direcció és l’element més important del nostre vehicle, ja que son part esencial de la seguretat activa del vehicle. Cal revisar-los periodicament per la nostra seguretat, més tenint en compte que estadísticament queda demostrat el fet que més del 50% de vehicles que passen satisfactoriament l’ITV, presenten greus deficiències de frenada a la següent inspecció (que serà al cap de 2 ó 1 any) sino han estat revisats durant aquest periode. Estem parlant de seguretat, que no admet discussió, peró també evitareu avaries pel desgast excessiu del components, la qual cosa proporciona un estalvi important. No te la juguis, la seguretat és el mès important.

NECESSITES AJUDA? CONTACTA ARA INFORMACIÓ SENSE COMPROMIS